Mar 21, 2022

Sessió ordinària ple de la corporació 24 de març de 2022 a les 20.00 hores. 

Avinguda de la Constitució, 6

Convocatòria sessió ordinària del Ple de la Corporació, amb l’objete de complir el que disposa l’article 38 del ROF, que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Xixona (Casa Consistorial, Avinguda de la Constitució, 6), el dia 24 de març de 2022 (dijous), a les 20.00 hores.

Dc pl20220324

Històric de notícies