Oct 31, 2022

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona una subvenció per import de 624,10 € per a diverses activitats esportives dins de la convocatòria d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2022.

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT
Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA
Objecte de la subvenció Trofeus i medalles de diverses activitats esportives, anualitat 2022.
Nom de la convocatòria: Pla d’ajudes als Ajuntaments i EATIM de la provincia d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents d’aquests, per a l’adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que realitzen durant l’any 2022.
Subvenció concedit: 624,10 euros.

Històric de notícies