jul. 26, 2022

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona les següents subvencions:

1)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 1: Fires i altres esdeveniments comercials. “Publicitat i promoció de la XIII Fira de Nadal de Xixona 2021”.

Nom de la convocatòria: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació provincial d’Alacant, anualitat 2022.

Import total concedit: 7.000 euros.

2)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 3: Promoció econòmica. “Despeses d’organització i promoció dels premis “Crea a Xixona 2022””.

Nom de la convocatòria: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació provincial d’Alacant, anualitat 2022.

Import total concedit: 5.000 euros.

3)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 4. Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural. “Contractació de ramat per a neteja agrícola, de bosc baix i males herbes en zones rurals del municipi.”

Nom de la convocatòria: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació provincial d’Alacant, anualitat 2022.

Import total concedit: 3.000 euros.

4)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 5: Horts urbans municipals – Despesa corrent. “Adequació del reg, conservació de caminales i assistència tècnica per a l’hort urbà municipal. Taller d’etnobotánica de l’hort i taller de compostatge i lombricultura per a usuaris de l’hort urbà municipal”.

Nom de la convocatòria: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació provincial d’Alacant, anualitat 2022.

Import total concedit: 3.000 euros.

5)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 6: Horts urbans municipals – Inversió. “Instal·lació d’enllumenat solar, adquisició de mobiliari (4 taules de cultiu i 3 compostadores), instal·lació de malla d’ombrege per a hivernacle i senyalística per a delimitació de parcel·les, en l’hort urbà municipal”.

Nom de la convocatòria: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació provincial d’Alacant, anualitat 2022.

Import total concedit: 7.000 euros.

Històric de notícies