Sep 28, 2022

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el divendres 14 d’octubre de 2022.

Prèviament a la presentació de sol·licituds, hauran de sol·licitar per email a oac@xixona.es l’imprès d’autoliquidació adjuntant en aquest email el model d’instància emplenada i signada.

Una vegada realitzat el pagament, les sol·licituds (en model normalitzat), l’autoliquidació, el justificant del pagament i la resta de documentació especificada en les bases, s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament. Les persones jurídiques, hauran de fer la seua inscripció mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xixona (https://sede.xixona.es). Les persones físiques podran presentar les seues sol·licituds, a més d’a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, presencialment, en el registre general de l’Ajuntament. Oficines Generals en carrer Alcoi 12, baix, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No s’acceptarà cap sol·licitud rebuda per email.

00 Bases_Feria_Navidad_2022

01 Instancia_Empresas_Feria_Navidad_2022

02 Instancia_Asociaciones_Feria_Navidad_2022

03 Instancia_Atracciones_Feria_Navidad_2022

Històric de notícies