Pla general refós

Plans

No visible
Pla 4. Usos globals. Sistemes i zones
Pla 5. Nucli principal. Sectors, zones i polígons
Pla 6. Nucli urbà principal. Tipologia i Usos
Pla 7. Alineacions, rasants i altures

Documents

no visible
Pla 11 Nucli urbà de La Sarga
Pla 12 Nucli urbà del Almorach
Pla 13 Nucli urbà L'Espartar (Àrea I)
Normes Urbanístiques Refós FEB-2016